powrót

Edukujemy się

My też się dokształcamy.

Warsztaty projektowania rozwiązań opartych na  przyrodzie  (NBS)   w  miastach  realizowanych w ramach projektu Climate NBS Polska, Fundacja Sendzimira, 2–6 grudnia 2019 r.

Szkolenie e-learningowe Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu – narzędzia strategiczne i rozwiązania techniczne realizowane przez Fundację Sendzimira 14.10 – 24.11.2019r.

Cykl warsztatów projektowania przedmiotu zorganizowany przez Fundację Culture Shock „Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska”, Państwomiasto, ul. Jazdów 3/12, Warszawa, 20 maja – 1 lipca. 2015 r.

Projekt „Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk” wymiana doświadczeń w ramach programu UE „Uczenie się przez całe życie” pod opieką

prof. Manfreda Köhlera w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, Neubrandenbur – Berlin, 7-13.04.2014r.

Cykl szkoleń w ramach projektu „Sięgaj poza horyzont – program doskonalenia umiejętności trenerskich” zorganizowane przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego:

–   Budowanie autorytetu trenera w Sali szkoleniowej – sztuka sterowania uwaga uczestników, 16-14.03.2013r.;

–   Technologia w służbie trenera – przygotowanie i prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, 23-24.04.2013r.;

–   Proste recepty na trudne sprawy – jak sobie radzić z trudnymi i ekstremalnymi sytuacjami szkoleniowymi,

25-26.05.2013r.

–   Kunszt feedbacku – jak budować zaufanie w relacji z grupą, 10-11.08.2013r.

Warsztaty projektowania placów zabaw i przestrzeni edukacyjnych dla dzieci, Dendros, Warszawa, 11.04.2013 r.

Warsztaty „Ogród Proaktywny” w ramach V konferencji „Ogród za oknem – ogród kobiety”, Projekt ogrodu proaktywnego „What’s Demeter” D. Krug, J. Pietrzak, M.K. Rogulska, M.Skibińska, I. Myszka-Stąpór, E. Winiarska, K. Wlazło-Malinowska, SGGW w Warszawie 28.04.2012r.

Projekt „Koneserzy architektury. Style – pojęcia – dzieła” – „Detal w architekturze na przykładach warszawskich” organizowany przez Fundację Hereditas przy współpracy finansowej Miasta Stołecznego Warszawy, 06. 2011r.

Szkolenie – zielone dachy, zielona droga pożarowa, system do nasadzeń drzew w miastach – nowe trendy we współczesnym budownictwie, siedziba SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie, 23.02.2010r.

Warsztaty projektowe „Przestrzeń publiczna – tożsamość i wizerunek”, kampus SGGW, 11.12.2008r.,

Udział w warsztatach projektowych organizowanych przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, w latach 2004-2005:

–   Komfort dalekiego patrzenia jako czynnik wartościujący przestrzeń publiczną Warszawy;

–   Sanowanie czyli uzdrawianie obszaru w dolinie Wisły między skarpa warszawską a Saską Kępą od ul. Agrykoli

–   do Al. Ks. J. Stanka;

–   Projektowanie zrównoważonego rozwoju miasta. Warszawa miasto zwarte czy miasto zielone?;

–   Projektowanie w krajobrazie kulturowym na przykładzie Wilanowa;

Udział w warsztatach projektowych prowadzonych przez arch. krajobrazu Marthę Schwartz w ramach zajęć z projektowania, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, luty 2003r.