powrót

III nagroda (ex aequo) w konkursie FUTUWAWA zorganizowanym przez UM st. Warszawa, Fundację Puszka

III nagroda (ex aequo) w konkursie FUTUWAWA zorganizowanym przez UM st. Warszawa, Fundację Puszka, praca Warszawski SZEPT (System Zintegrowanej Eko Partycypacji). 

Zespół: J. Hernik, K. Kobierska, J. Paniec, M. Skibińska, K. Służewska, A. Wiktorko-Rakoczy, J. Woźniak.

Inspiracją do powstania tej pracy była kiepskiej jakości przestrzeń publiczna którą można zobaczyć na Siekierkach i fragmencie Czerniakowa czyli części Dolnego Mokotowa w Warszawie (fot. 1-11).  Inspirująca dla nas była także praca w licznym zespole oraz wyobrażenie sobie życia w Warszawie w roku 2050. W kontrolowany sposób puściłyśmy  wodze fantazji, a już złożeniu pracy okazało się że realizacja naszego projektu jest możliwa jeśli budżet byłby nieograniczony.

Jest rok 2050 UM st. Warszawy zakończył projekt badawczy (2025-2049), którego finalnym efektem jest aplikacja SZEPT czyli System Zintegrowanej Eko ParTycypacji (plansze 1-3). 

SZEPT to wzajemność, gdyż  przyroda wspiera nas a my wspieramy przyrodę.

Dzięki tej aplikacji możliwa jest holistyczna partycypacja współgatunkowa, czyli poznanie potrzeb wszystkich mieszkańców miasta wliczając również grzyby, rośliny i zwierzęta. (schemat 1)

Działanie aplikacji opiera się na wymianie danych pomiędzy poszczególnymi elementami przyrody ożywionej, jest ona możliwa dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI), sieci neuronowych oraz z informacji płynących ze świata przyrody (m.in. fitoncydy, fitohormony, %tlenu i CO2, zapachy, hormony, ślady, dźwięki). Ważna jest wzajemności, wymiana między ludźmi a światem przyrody. Aby system mógł działać wymagane jest zsieciowane przestrzeni zielenią, zrównoważone zagospodarowanie terenu o powierzchni biologicznie czynnej większej niż 70%. SZEPT w praktyce to zintegrowany system połączeń przyrodniczych obejmujący:

·       tereny zieleni o znaczeniu rekreacyjnym, większe niż 12ha, 

·       duże areały ogrodów działkowych częściowo ogólnodostępne, przewidziane jako tereny podmiejskie rolnictwo i ogrodnictwo,

·       kieszenie fitoremediacyjne,

·       zabudowa wielorodzinna dążąca do pasywności i oparta na ekorozwiązaniach,·       biodukty – połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami budującymi zielony system.

SZEPT w praktyce to adaptacja do zmian klimatycznych, przyczynienie się do ich mitygacji oraz uzyskanie wyższej jakości przestrzeni, która determinuje poczucie komfortu i dobrostan wszystkich jej użytkowników. 

SZEPT to miasto gąbka dzięki zastosowaniu licznych rozwiązań opartych na NBS (Nature-based Solutions) oraz BZI (błękitno-zielonej infrastruktury).SZEPT to również większa identyfikacja z miejscem zamieszkania oraz baza do międzyludzkiej oraz międzygatunkowej integracji. (plansze 13-16). A tutaj można posłuchać o naszym projekcie oraz o pracach pozostałych laureatów