Inwentaryzacje

Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wycinki na potrzeby inwestycji pn.: „Projekt budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa na S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła „Bielice” do węzła „Koszalin Zachód”. inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.


Aktualizacja inwentaryzacji przy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, na zlecenie RS Architektura Krajobrazu, inwestor: Urząd Miasta Sulejówek.


Operat dendrologiczny dla terenów zlokalizowanych w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań”, inwestor: RZGW Warszawa.


Operat dendrologiczny dla terenów zlokalizowanych w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW Warszawa wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań”, inwestor: RZGW Warszawa.


Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana na potrzeby inwestycji pn. „Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30 i CE-30, odcinek Legnica – Wrocław – Opole. Przebudowa stacji Czarnowąsy km 10,260 – 13,130 oraz szlaku Czarnowąsy – Borki Opolskie km 13,130 – 15,450 na linii kolejowej CE-30 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi ”. Inwestor – PKP PLK S.A.


Inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią na potrzeby modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa Służewiec – Lotnisko Okęcie. Inwestor – PKP PLK S.A.


Analiza wartości przyrodniczej układów roślinności na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Jana Kazimierza w Warszawie. Inwestor – m. st. Warszawa – Dzielnica Wola.


Operat dendrologiczny na trasie projektowanego wału na potrzeby inwestycji pn.: Domaszków – Tarchalice; odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Wołów. Inwestor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.


Inwentaryzacja z waloryzacją florystyczną wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych Doliny Przemszy”. Inwestor – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.


Inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią istniejącą na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3 i Alei Szucha 14 w Warszawie. Inwestor – Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią przy przebudowywanym parkingu przy ul. Kostki Potockiego w Warszawie. Inwestor: m. st. Warszawa, dzielnica Wilanów.


Inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią w parku przy ul. Moniuszki w Wołominie. Inwestor: gmina Wołomin.


Inwentaryzacja wraz z gospodarką zielenią na placu Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Inwestor: gmina Tomaszów Mazowiecki.


Inwentaryzacja ogólna drzew i krzewów na terenie inwestycji pn.: Budowa Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl” w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie. Inwestor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.