powrót

Park E.Szymańskiego

Projekt zespołu fontann w parku im. Edwarda Szymańskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Modernizacja fontann w Parku E. Szymańskiego”

Cel i zakres projektu

Projekt dotyczył rekompozycji i zagospodarowania południowo-wschodniej części Parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. Park znajduje się w dzielnicy Wola i jest zlokalizowany pomiędzy ulicami: Górczewską, Elekcyjną, Wolską i al. Prymasa Tysiąclecia.

Od północnej i zachodniej strony teren jest ograniczony przez istniejące ścieżki piesze, od strony wschodniej przez tereny ogrodzone, nie należące do parku. 

Cele nadrzędne projektu to aranżacja atrakcyjnego terenu umożliwiającego komfortowe spędzanie czasu oraz zachowanie jak największej ilości form zielonych zastanych w terenie. Kompozycja całego założenia parkowego opiera się na spójnym i czytelnym układzie wnętrz parkowych, wpisuje się w istniejący układ zieleni i wiąże główne ciągi komunikacyjne, które istnieją  obecnie w terenie

Główne założenia

Układ kompozycyjny jest oparty na miękkich, organicznych formach, jego szkielet  stanowią obwodnicowe aleje, elementem charakterystycznym jest układ wodny – główny plac z dużą fontanną oraz mniejszy plac z fontannami.

Główny ciąg komunikacyjny pokryty nawierzchnią z granitowych płyt prowadzi przez cztery place o owalnych formach przez całą długość zagospodarowanego terenu. Projekt zieleni zakłada podkreślenie organicznego, nieregularnego układu kompozycyjnego całego założenia.

Zaplanowano wydzielenie zacisznych wnętrz parkowych służących wypoczynkowi. Zaprojektowałyśmy grupy krzewów oraz ozdobne rabaty o walorach dekoracyjnych o miękkich formach dopasowanych do  charakteru całego projektu. Kompozycja jest ramowana od strony północnej projektowanym szpalerem drzew zlokalizowanym wzdłuż parkowej alei. Zaplanowałyśmy także dosadzenia drzew uzupełniające istniejące grupy zieleni wysokiej.

Zastosowano gatunki roślin dopasowane do warunków siedliskowych, odporne, pasujące pokrojem, kolorystyką i fakturą do rosnącej tu roślinności oraz dobrze komponujące się z zaprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu.