powrót

Plac Hallera

Projekt zagospodarowania terenów zieleni w obrębie placu Hallera w Warszawie.

Cel i zakres projektu

Projekt rozbudowy terenów zieleni powstał na bazie wniosków z konsultacji społecznych przeprowadzanych w 2017 roku. Zmiany zagospodarowania, w stosunku do stanu istniejącego, zostały podyktowane m.in. potrzebą lepszego wykorzystania terenu zieleni, wygodnego skomunikowania, zapewnienia dodatkowych brakujących obecnie funkcji. Jednocześnie, ze względu na zaniedbany stan roślinności, zdecydowano się na prace sanitarne i uzupełnienia części nasadzeń oraz nadanie bardziej charakterystycznych form nawierzchni w obrębie planowanego Skweru Hallera. Zaprojektowano nowy plac zabaw oraz siłownię zewnętrzną. Projekt zakłada reorganizację ciągów pieszych, modernizację istniejących obszarów wypoczynkowych. Dołączyłyśmy do zespołu projektowego w 2018 roku. Nasz zakres obejmował aktualizację inwentaryzacji oraz gospodarki zielenią, projekt form nasadzeń, dobór gatunków na rabaty i łąkę kwietną oraz projekt siłowni zewnętrznej.

Główne założenia

W projekcie zieleni ważne były aspekty zabytkowe, ekologiczne, kompozycyjne oraz funkcjonalne. Zaproponowałyśmy ujednolicony kod kolorystyczny nasadzeń opierając się na mocnych barwach: czerwonej, bordowej, żółtej oraz pomarańczowej. Forma i kolorystyka rabat nawiązują do stylu socrealistycznego, czyli okresu powstania założenia urbanistycznego osiedla Praga II, którego centralnym elementem jest Plac Hallera. Zróżnicowanie form nasadzeń oraz dobór gatunków roślin sprzyjają  bioróżnorodności. Wprowadzane krzewy stanowią częściowo izolację od sąsiednich ulic oraz kadrują widoki
i podkreślają otwarcia widokowe. Szpalerowe nasadzenia drzew owocowych w sąsiedztwie przychodni podkreślają kompozycję oraz czynią to miejsce reprezentacyjnym. Istniejący drzewostan wraz z projektowanymi nasadzeniami mają sprzyjać przyrodzie oraz poprzez korzystny mikroklimat czynić pl. Hallera miejscem, w którym chętnie przebywają okoliczni mieszkańcy.