powrót

Procesy partycypacyjne

Konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne w teorii i praktyce. Od 2009 działamy w ramach partycypacji społecznej, w procesach obejmujących działania badawcze, edukacyjne i projektowe. Nasze doświadczenie w tym temacie jest opisane tu (odnośnik do Partycypacji)

Poniżej jeszcze kilka przykładowych działań:

badania

diagnoza dotycząca Parku Żeromskiego w ramach konsultacji społecznych obejmująca obserwacje, indywidualne wywiady pogłębione, śledzenie śladów oraz “shadowing”

wykłady 

„Architektka spotyka socjologa. Interdyscyplinarny zespół w praktyce akademickiej” w ramach panelu historie sukcesu na Forum Młodych Naukowców  w Lublinie 9-10 czerwca 2017

warsztaty

warsztaty dotyczące diagnozy społecznej w programach rewitalizacji zrealizowane dla studentów w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „Miasto w Twoich rękach II – rewitalizacja małych miast”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, SGGW w Warszawie, 25.11.2017r. https://www.facebook.com/miastowtwoichrekachII/ Warsztaty projektowe dla mieszkańców Poznania „Odmień swoje podwórko” realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja w budowie – tworzymy zręby rewitalizacji w Polsce”, 12-13.10.2012r., Poznań