powrót

Strefa Małego Iławianina

Studium możliwości wykonania ciągu pieszego wraz z zagospodarowaniem cypla na Strefę Małego Iławianina (SMI)

Celem naszej pracy było wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania cypla jako przestrzeni zabaw dla dzieci. Inwestor był zainteresowany oryginalnym projektem, atrakcyjnym dla mieszkańców oraz zachęcającym turystów do odwiedzenia miasta. Dla nas bardzo ważne było wpisanie się
w wartości krajobrazowe i przyrodnicze tego miejsca. Pierwszy etap pracy obejmował wykonanie inwentaryzacji oraz analiz krajobrazowych, na ich podstawie zostały sformułowane wytyczne dotyczące zagospodarowania cypla wraz z jego najbliższym otoczeniem.

Biorąc pod uwagę lokalizację terenu nad rzeką Iławką oraz inspirując się iławską legendą “Opowieść
o królu ryb”, która ma proekologiczny wydźwięk, to właśnie Król Ryb został głównym motywem naszego projektu

Zagospodarowanie terenu obejmowało następujące strefy:

A. strefę wejściową przestrzenią zachęcającą do odwiedzenia Strefy Małego Iławianina, wygodną i dopasowaną skalą również do najmłodszych użytkowników.

B. strefę Małego Iławianiana, czyli przestrzeń rekreacyjną, opartą na eko rozwiązaniach m. in. z bogactwem form zieleni, również na powierzchniach architektonicznych, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz naturalnych materiałów, inspirującą do oglądania przyrody. Jednocześnie zależało nam na tym żeby  było to miejsce interesujące i zachęcające do nieskrępowanej zabawy dzieci oraz dające wytchnienie dorosłym.

C. zaplecze komunikacyjne czyli parking oraz przystanek szlaku konnego.

D. izolacyjną oddzielającą przestrzeń rekreacyjną od ulicy.

E. edukacyjną czyli park fitoremediacyjny pokazującą proces podczyszczania, infiltracji i retencji wody.

F. dojście do cypla.