powrót

Warszawska Strefa Rodziny

Projekt zagospodarowania terenu ogniska dla dzieci „Stara Prochownia” przy ul. Starej 4 w Warszawie na 6 (Warszawska Strefa Rodziny na Podzamczu)

Cel i zakres projektu

Ośrodek zajmuje się opieką nad dziećmi z różnych grup wiekowych, dlatego w projekcie wyraźne jest strefowanie terenu dla dzieci i młodzieży, głównie przy wykorzystaniu elementów krajobrazowych, takich jak urozmaicona rzeźba terenu (pagórki) oraz ozdobne nasadzenia. Zagospodarowanie terenu obejmuje następujące strefy:

  • – dla najmłodszych użytkowników z naturalnym placem zabaw z wykorzystaniem elementów wodnych, 
  • – dla starszych dzieci z wykorzystaniem stoku Skarpy Warszawskiej, 
  • – dla młodzieżowy w formie ogrodzonego boiska z nawierzchniami sportowymi i trybunami, 
  • – miejsce piknikowo-warsztatowe ze stolikami i ławami z wiatą z miejscem do gotowania.

Główne założenia

Kompozycję terenu tworzy przeskalowany obraz Bazyliszka, legendarnego stwora zamieszkującego podziemia Starego Miasta. Motyw jest traktowany symbolicznie, jako pretekst do interwencji krajobrazowej.

Wybrane elementy zagospodarowania terenu wizualnie nawiązują do różnych części ciała bazyliszka. Pełny obraz bazyliszka jest widoczny z górnego tarasu skarpy, a z poziomu terenu uwagę zwraca czerwona, wijąca się ścieżka, czyli zarys sylwetki bazyliszka oraz układ kamiennych kanałów do zabaw wodnych w kształcie głowy stwora.

Oko bazyliszka to trawiasty pagórek z elementem ze stali imitującej lustro.

Koncepcja zagospodarowania zieleni zakłada wprowadzenie nasadzeń pełniących, zależnie od specyfiki danego miejsca, funkcje dekoracyjne, izolacyjne oraz użytkowe. Główne założenia kompozycyjne obejmują harmonijne powiązanie całego terenu projektowanym układem nasadzeń z sąsiadującym Parkiem Fontann z jednoczesnym zaakcentowaniem odmienności charakteru poszczególnych miejsc.

Strefa wejściowa jest podkreślona przez rytmiczne nasadzenia grabów pospolitych w odmianie ‘Fastigiata’ oraz rabaty obsadzone krzewami.

Głównej alei, prowadzącej od wejścia przez miejsca zabaw dla dzieci aż do układu wodnego pod skarpą, towarzyszą nasadzenia traw ozdobnych. Powtarzają one kształt alei, okalają trawiaste górki, oddzielając ją częściowo od boiska. W strefie placu zabaw wśród traw mogą się bawić dzieci. Na skarpie zaprojektowano układ ozdobnych krzewów i bylin.

Skarpa wykorzystana została również jako miejsce do zabaw dla dzieci, dzięki wprowadzeniu zjeżdżalni i elementów z lin.

Pomiędzy budynkiem Zespołu Ognisk Wychowawczych, a boiskiem, w strefie piknikowej zaaranżowano ozdobne rabaty obsadzone krzewami. Dobrano gatunki nie wymagające skomplikowanej pielęgnacji, odporne na niekorzystne warunki środowiska oraz wpisujące się w lokalny krajobraz.