powrót

Zagospodarowanie brzegów rzeki Iławki

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów rekreacyjnych dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie brzegów rzeki Iławki w północno-wschodniej części miasta Iławy”.

Głównym założeniem projektowym było zaaranżowanie interesującej trasy turystyczno-rekreacyjnej dedykowanej pieszym, rowerzystom oraz kajakarzom. Idea projektowa jest oparta na nawiązaniach do tradycji, wierzeń i zwyczajów Bałtów – plemienia ludów indoeuropejskich zamieszkujących te tereny przed wiekami, stąd nazwa “Ścieżka Bałtów”. Idea projektowa obejmowała uwzględnienie ważnego  elementu wierzeń bałtów dotyczących czczenia przyrody, a więc bóstwa ciał niebieskich; bóstwa nieba i urodzaju, kult ognia; święte miejsca – gaje, dąbrowy, źródła i kamienie; święta o charakterze agrarnym. Ciekawym aspektem wykorzystanym w koncepcji było uwzględnienie elementu bałtyjskiego folkloru, czyli docenianie głosu: śpiewu człowieka, dźwięków natury.

W niniejszej koncepcji projektowej poszczególne elementy zagospodarowania, tematyka wybranych stref oraz zastosowane materiały nawiązują właśnie do tradycji plemienia Bałtów.

Teren opracowania ma duży potencjał. Jego zaletą jest bliskość Iławki, duża powierzchnia zieleni, zróżnicowane ukształtowanie terenu, obecność szerokich otwarć widokowych oraz występowanie zabytkowego budynku młyna i charakterystycznej, wiekowej budowli – wiaduktu kolejowego. Celem naszej pracy było wyeksponowanie i zachowanie walorów krajobrazowych oraz przyrodniczych tego terenu.

W koncepcji projektowej przewidziane zostały:

A1. Strefa wypoczynkowa dla kajakarzy zlokalizowana w sąsiedztwie śluzy, stanowiącej miejsce przesiadkowe. Są tu zaplanowane elementy małej architektury, takie jak:  ławy, stoły, wiaty oraz niewielkie miejsce do zabaw dla dzieci o naturalnym charakterze;

A2. Strefa plażowa wyposażona w niezbędną infrastrukturę, taką jak przebieralnie, toalety, punkt gastronomiczny;

A3. Strefa rekreacyjna dla dzieci i młodzieży zlokalizowana w pobliżu plaży. Są tu planowane urządzenia zabawowe wykonane z naturalnych materiałów, tematycznie związane z wierzeniami Bałtów nawiązującymi do świata przyrody. Pojedyncze, niewielkie urządzenia zabawowe wraz z elementami małej architektury są zlokalizowane także wzdłuż dalszej części szlaku pieszo-rowerowego;

B. Strefa tranzytowa dla pieszych i rowerzystów na całej długości trasy. W miejscach, gdzie pas terenu jest bardzo wąski, planowana jest budowa pomostów nad wodą, biegnących wśród szuwarów. W miejscach kluczowych dwa brzegi Iławki zostaną połączone kładkami;

C. W lesie znajdującym się niedaleko osiedla Sosnowa Świerkowa  zostanie zaaranżowana ścieżka edukacji przyrodniczej. Będzie ona także stanowić nawiązanie do ważnych motywów wierzeń i obrzędów Bałtów czerpiących ze świata przyrody;

D. Na skarpie na przedpolu lasu, skąd rozciąga się szeroki i piękny widok na okolicę, zostanie zaaranżowana strefa piknikowo-widokowa. Lokalizacja stołów oraz ław będzie umożliwiała oglądanie okolicznego krajobrazu. Zostanie tu także wykorzystana różnica wysokości, tak aby wzbogacić piknikowo-rekreacyjne wykorzystanie terenu. System lin oraz ślizgów  będzie mógł być użytkowany przez dzieci i dorosłych;

E. W zacisznym miejscu, niedaleko osiedla Sosnowa Świerkowa, przy rzece zaaranżowana zostanie przestrzeń sensoryczna odwołująca się głównie do zmysłu słuchu. W nawiązaniu do codziennych obyczajów Bałtów ludzki głos i dźwięki natury będą tu bardzo ważne. Strefa sensoryczna będzie mogła być wykorzystana zarówno przez turystów, jak i mieszkańców osiedla (będzie swoistym placem zabaw);

F. W trzech miejscach przewidziane jest zaaranżowanie parkingów dla samochodów i rowerów.  Strefa parkingowa planowana jest jako “zielona” przestrzeń, miejsce z przewidzianym zapleczem dla turystów oraz miejscami wypoczynkowo-rekreacyjnymi;

Poniżej zdjęcia po realizacji prezentujące teren rekreacyjny na Wyspie Młyńskiej  oraz ścieżkę pieszo-rowerową.