powrót

Zakres działania

Badania – interesuje nas interdyscyplinarna architektura krajobrazu czerpiąca z dorobku nauk przyrodniczych, społecznych, psychologicznych oraz osiągnięć neuronauki. Wykonujemy: 

Bazujemy na standardowych metodach badawczych lub tworzymy własne narzędzia zależnie od specyfiki tematu.

Edukacja – wykłady, prezentacje z elementami dyskusji, ćwiczenia, ćwiczenia warsztatowe, warsztaty projektowe i realizacyjne.

Sposób działania dostosowujemy do potrzeb uczestników.Nasze doświadczenie obejmuje ponad dwa tysiące godzin dydaktycznych zrealizowanych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku Architektura Krajobrazu oraz na Gospodarce Przestrzennej. Gościnne zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Prowadziłyśmy również zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Współpracujemy z firmą szkoleniową Pylon https://www.pdis.pl/