powrót

Ławka Warszawska

Proces partycypacyjny dotyczący usytuowania oraz lokalizacji Ławki Warszawskiej.

Tematyka mebli miejskich, w tym miejsc do siedzenia w mieście jest nam bardzo bliska, a nasza przygoda z Ławką Warszawską trwała klika miesięcy. Na początku Zarząd Zieleni m.st. Warszawy zorganizował konkurs projektowy z elementami prototypowania, następnie mieszkańcy Warszawy mogli wybrać najlepszy model ławki biorąc pod uwagę komfort siedzenia i estetykę mebla.

Miałyśmy przyjemność uczestniczyć w jednym ze spotkań jako ekspertki zajmujące się miejską małą architekturą. Warszawiacy wybrali ławkę Warszawską

, a my kilka miesięcy później zostałyśmy zaproszone do współpracy nad pilotażowym badaniem dotyczącym umożliwienia mieszkańcom miasta decydowania o lokalizacji nowych ławek. W ramach tego procesu przeprowadziliśmy warsztaty projektowe, prowadziliśmy punkty konsultacyjne oraz spacery badawcze dla wybranych obszarów m.in. ulica Przyczółkowa od skrzyżowania z Voga do al. Wilanowskiej, ulica Rolna, Park Fosa, Cmentarz Żołnierzy Radzieckich, Park Bartłomieja.

Wyniki naszych działań były podstawą do przeprowadzenia większego procesu w roku 2019. Koordynowałyśmy wraz z Głosem Ulicy doradztwo społeczne dotyczące kilkudziesięciu lokalizacji w warszawskiej przestrzeni publicznej. W ramach tego procesu odbyło się 36 spacerów badawczych podczas których uczestnicy uzgodnili lokalizację dla kilkuset ławek, odbyły się testy przysiadaczy – mebli do odpoczynku na stojąco.