Edukacja / badania

Od 2012 roku zajmujemy się badaniami przestrzeni publicznej. Dostosowując metody do specyfiki tematu czerpiemy z dorobku urbanistyki, ekologii, psychologii środowiskowej oraz socjourbanistyki. Skład zespołu badawczego dostosowujemy do specyfiki danego temat.


Od 2007 roku zajmujemy się edukacją dotyczącą szeroko pojętego procesu projektowania. Prowadzimy zarówno warsztaty projektowe jak i realizacyjne, przeprowadzamy prezentacje oraz wykłady dotykając wielowymiarowości architektury krajobrazu. Bardzo zależy nam na propagowaniu tej dziedziny, lubimy opowiadać o zagadnieniach krajobrazowych, przyrodniczych i społecznych.

Zakres działania


Projektowanie krajobrazu miasta


Projektowanie prozdrowotne


Projektowanie rezylientne, błękitno zielona infrastruktura


Procesy partycypacyjne


Meblowanie miasta


Gender mainstreaming


Edukujemy się