powrót

Projektowanie krajobrazu miasta

Opierając się na naszym doświadczeniu badamy przestrzeń publiczną oraz uczymy o niej.

edukacja 

W latach 2012-2019 zajęcia “Projektowanie krajobrazu miasta” dla studentów Architektury Krajobrazu, zawsze były realizowane w ramach współpracy z instytucjami publicznymi, urzędami. Pracowaliśmy nad konkretnymi terenami żeby studenci mogli praktykować prawdziwą sztukę projektową. Tutaj efekty współpracy z Fundacją Puszka w ramach projektu badawczego Place Warszawy (do odzyskania) 2017-2019 https://placewarszawy.pl/pl/prace-studentow–place-warszawy/prace_studentow

publikacje

W 2021 roku pracowałyśmy nad zagadnieniami dotyczącymi krajobrazu i zieleni w “Poradniku dobrych praktyk architektonicznych” dotyczącym Starego Mokotowa. Inicjatorem powstania poradnika był Stołeczny Konserwator Zabytków. Opracowanie patronatem objął Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Wydawcą jest Fundacja Wzornictwo i Ład, redakcja merytoryczna K. Domagalska, Z. Domagalski . Poradnik jest udostępniony bezpłatnie, ma służyć propagowaniu dobrych praktych architektonicznych i urbanistycznych – do pobrania tutaj

inne teksty o przestrzeni publicznej

https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-2/art/13676

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2b619da7-5bf9-447c-86ee-f1f9cb46ea58

https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/31886

wykłady, prezentacje

Wykład “Zieleń w mieście i przestrzeni publicznej” studia podyplomowe MIASTA I METROPOLIE. STUDIA MIEJSKIE w roku akademickim 2020/2021, 2021/22,…

Prezentacja ekspercka w ramach warsztatów edukacyjno-konsultacyjnych „Żywopłoty zamiast niektórych słupków na Grójeckiej”, w ramach współpracy z firmą Mediatorzy.pl. Klubokawiarnia „Życie jest fajne”, ul. Grójecka 68, Warszawa, 8-02-2017r.

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/grojecka_prezentacja.pdf

warsztaty

„Zielony kod Gdańska – kształtowanie nasadzeń przyulicznych w nawiązaniu do tożsamości miejsca” – warsztaty zrealizowane dla studentów studiów magisterskich na kierunku Architektura Krajobrazu we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w ramach zajęć Projektowanie Krajobrazu Miasta, Gdańsk, 16.09.2016r.

Warsztaty projektowe dla dzieci dotyczące kompozycji zrealizowane w ramach działalności „Pokoju na lato” letniego pawilonu rekreacyjno-kulturalnego przy Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 w Warszawie, 3 spotkania – czerwiec-sierpień 2016r.
Warsztat „Z zielonej perspektywy” w cyklu warsztatów „Co dalej z zielenią Warszawy” realizowanych w ramach otwartych spotkań towarzyszących XXI Forum Architektury Krajobrazu „Wyzwania architektury krajobrazu”. Bloku „Zieleń w drodze – komunikacja w Warszawie z zielonej perspektywy”, Rybak K., Skibińska M., 26.06.2018, SGGW w Warszawie.