powrót

GCKiS w Skierdach

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu oraz projekt zagospodarowania zieleni oraz naturalnej przestrzeni zabaw dla dzieci na terenie filii GCKiS w Skierdach

Dołączyłyśmy do zespołu Skweru Sportów Miejskich, który przeprowadzał konsultacje oraz opracowywał projekt zagospodarowania terenu wokół Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach.

Tym razem nie brałyśmy udziału w konsultacjach, naszym zadaniem była współpraca przy ogólnej dyspozycji funkcjonalno-przestrzennej wraz z programem funkcjonalnym dla każdej ze stref, sporządzenie projektu koncepcyjnego zieleni dla całego terenu oraz pomysł na zagospodarowanie naturalnego placu zabaw dla dzieci. Projektując zieleń postawiłyśmy na wpisanie się w kontekst otoczenia, podkreślenie charakteru każdej ze stref programowo-przestrzennych oraz wspieranie bioróżnorodności. Zaprojektowałyśmy nasadzenia dla strefy miejskiej (reprezentacyjnej), strefy playspace (towarzyszącej przestrzeni sportowej), strefy naturalnej (otaczającej miejsca relaksu) i   strefy dzikiej (towarzyszącej przestrzeni do zabawy).