powrót

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich w pierwszej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy”

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich w pierwszej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy „Dyplomy dla Warszawy” – M. Skibińska „Mebel miejski jako tworzywo krajobrazu kulturowego Warszawy” praca napisana pod kierunkiem prof. Jeremiego Królikowskiego w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie