powrót

Park kieszonkowy w Wołomini

Projekt zagospodarowania parku kieszonkowego przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Legionów w Wołominie

Projekt koncepcyjny parku kieszonkowego powstał w procesie partycypacyjnym z udziałem mieszkańców miasta. W miejscu skrzyżowania ulic Warszawskiej i Legionów powstał kameralny skwer z kilkoma miejscami do siedzenia w cieniu Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora park kieszonkowy został zaaranżowany tak, by pełnił funkcję miejsca spotkań.

W projekcie zagospodarowania uwzględnione zostały miejsca do siedzenia oraz elementy charakterystyczne przyciągające uwagę i stanowiące dekoracyjny akcent w przestrzeni publicznej. Jest to nawierzchnia z barwionego betonu w kolorze bordowym oraz elementy wyposażenia – kalejdoskop i słuchawki “głuchy telefon”.

Główne założenia

W projekcie kluczowe było stworzenie optymalnych warunków do odpoczynku mieszkańców. Zaaranżowany park kieszonkowy wpisuje się kompozycyjnie w układ przestrzenny otaczającego terenu, a dobór wyposażenia przyczynia się do wzrostu atrakcyjności oraz poprawy walorów estetycznych tego miejsca.

Projekt koncepcyjny zakłada zachowanie skrótu komunikacyjnego pomiędzy ul. Warszawską a ul. Legionów w tym samym przebiegu, wymianę kostki na nawierzchnię wykonaną z lanego betonu w kolorze bordowym. Ważnym elementem koncepcji jest zaaranżowanie dwóch placyków wypoczynkowych z nawierzchni mineralnej w kolorze szarym. Na mniejszym z placów położonym bliżej budynku przy ul. Warszawskiej 32 zlokalizowano stojaki na rowery. Na większym zaproponowano ławki, kosz, jedną z dwóch słuchawek głuchego telefonu oraz ozdobne rabaty. Na niewielkim placyku wykonanym z szarego betonu zlokalizowanym wzdłuż ulicy Legionów został zlokalizowany kalejdoskop, przez który będzie można oglądać murale planowane na sąsiednim budynku. Kolorystycznym motywem przewodnim jest kolor bordowy. W tym kolorze jest ciąg pieszy oraz elementy dekoracyjne roślin – owoce kaliny,  kwiaty liliowca, purpurowe liście kaliny jesienią oraz purpurowe liście trzmieliny jesienią i zimą.